Spoločnosť TRIO TATRA s.r.o. bola založená 30.12.2005 a je nástupcom firmy Tibor Dulovič – TRIO TATRA, ktorú založil v roku 1990 podnikateľ – fyzická osoba Tibor Dulovič.
Hlavným zameraním podnikateľskej činnosti bolo a je poskytovanie služieb v oblasti
  • nákladnej dopravy
  • zemných prác a stavebných prác
  • opravárenskej činnosti

Podnikateľskú činnosť firma začala vykonávať v spoločnosti VSŽ Košice ako prvý súkromný prepravca.
V ďalších rokoch sa výrazne rozrástol a zmodernizoval vozový park, strojné a mechanizačné zariadenia, taktiež špeciálne dopravné prostriedky, Spoločnosť TRIO TATRA s.r.o. sa v súčasnosti môže prezentovať kvalitným a spoľahlivým vozovým parkom, špecializovaným na značku TATRA a strojovými a mechanizačnými zariadeniami prevažne značky CATERPILLAR.
Spoločnosť od svojho vzniku dlhoročne pracuje pre významných investorov po celom území Slovenskej republiky. Kvalitou našej práce, dodržaním termínov, prístupom k požiadavkám a v neposlednom rade širokou ponukou dopravného a strojového vybavenia, nás radia medzi spoľahlivých a dôveryhodných partnerov.
Od roku 2001 vlastníme v bližšom okolí Košíc, v obci Vyšný Čaj, areál s rozlohou 45 000 m2, v ktorom sa nachádza diagnostické centrum, dielna, sklady, čerpacia stanica pohonných hmôt, čistiareň odpadových vôd, parkovacie a odstavné plochy.
Hlavné priority spoločnosti:
  • Náročnosť k vlastnej práci
  • Dbať na kvalitu, spoľahlivosť, modernizáciu dopravného a strojového vybavenia
  • Udržanie a prehĺbenie spokojnosti obchodných partnerov
  • Dbať na sociálnu politiku spoločnosti a spokojnosť zamestnancov
  • Ochrana životného prostredia

NOVINKY - 20.4.2011

ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI A HOSPODÁRSKEHO RASTU
SPOLOČNOSTI TRIO TATRA s.r.o.

Tepelnoizolačá rekonštrukcia budov
Prijímateľ: TRIO TATRA s.r.o.
Začiatok projektu: 30.04.2011
Ukončenie projektu: 31.03.2012

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja